top of page

Välkommen till

WIDAQT

I mer än 30 år har vi servat akvakulturen med allt från enkla reservdelar till kompletta anäggningar.

bottom of page