Välkommen till

WIDAQT

I mer än 30 år har vi servat akvakulturen med allt från enkla reservdelar till kompletta anäggningar.

WIDAQT AB 
Din partner inom akvakultur

Ring oss
Eva 070-562 01 15
Peter 070-779 10 69